Poultry&PigTecno is TRANSTECNO's gearmotor product line dedicated to farming industry (automatic feeding systems, opening/closing of windows, movement of feeding troughs, etc)

News

CM/CMP wormwielkasten

Modulariteit is het kernwoord van de CM-serie. Deze vertragingskasten worden ook gebruikt voor de aandrijfsystemen in de pluimveesector. De verschillende ingaande flensen en  accessoires aan de uitgaande zijde  maken deze vertragingskasten breed inzetbaar.

De aandrijving, opgebouwd uit een wormwielreductor met een 3-fase elektromotor, wordt gebruikt in vijzelvoersystemen. Een ander voorbeeld van een toepassing waarin wormwielreductoren worden gebruikt is als de voedersystemen moeten worden schoongemaakt en gerepareerd. Hiervoor wordt een aandrijving gebruikt om de systemen te liften.

De aandrijving met een tandwielvoorvertragingskast kan ook worden gebruikt voor het automatisch openen van de ramen in de pluimveestallen. De efficiency van een wormwielreductor met tandwielvoorvertraging is hoger als die van een dubbele wormwielreductor.